A Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda 1991. február 1-én alakult, alapító tagjai dr. Sz. Szabó Sándor és dr. Szabóné dr. Szomor Erika ügyvédek voltak. Ügyvédi irodánk jelenleg 7 ügyvédet és 1 ügyvédjelöltet, valamint rendszeresen további szakmai közreműködőket foglalkoztat.

Ügyvédi irodánk elsődlegesen a gazdasági és kereskedelmi jogi területekkel foglalkozik, munkatársaink a kötelmi jog, társasági jog, adójog, informatikai jog, közbeszerzési jog és a kollektív munkajog területére specializálódtak.

Ügyvédi irodánk majd minden munkatársa a jogi egyetem mellett gazdasági jellegű egyetemi, vagy főiskolai képzésben vett részt, annak érdekében, hogy feladatainkat komplex módon, a jogi érdekek mellett a közgazdasági érdekek figyelembevételével láthassuk el.

Ügyfélkörünkbe jellemzően vállalati megbízók – hazai és külföldi cégek – tartoznak, de készséggel nyújtunk segítséget a fenti jogterületeken magánszemélyeknek is.

Mind a multinacionális vállalati ügyfélkörrel, mind a kisebb-nagyobb hazai vállalkozásokkal, mind az irodánkat megkereső magánszemélyekkel szemben igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni a személyes, folyamatos kapcsolattartásra, valamint a jogi problémákkal összefüggő, teljes körű képviseletre.

Legjelentősebb ügyfeleink között találhatóak a közlekedési iparágak meghatározó szereplői, ezen túlmenően további számos, különböző méretű, belföldi és külföldi, állami- és magántulajdonú gazdasági társaságnak nyújtunk jogi szolgáltatásokat. Ezen társaságok az állatgyógyászattól az IT illetve logisztikai szolgáltatásokon keresztül a szállodaiparig igen széles kört magában foglaló üzleti területeken tevékenykednek.

Ügyfeleink tevékenységéből eredő sajátosságokra tekintettel jelentős tapasztalatokkal rendelkezünk a tevékenységátszervezés, -outsourcing területén, munkajogi ügyekben (ideértve a kollektív munkajogot is), informatikai fejlesztések, versenyeztetési és közbeszerzési eljárások lebonyolításában csakúgy, mint az adójogi tanácsadás, képviselet terén. Fentieken túlmenően jelentős szaktudásra tettünk szert az elmúlt években a hálózatos iparágak területén.

Az irodánkban dolgozó jogászok további szakképesítésekkel rendelkeznek a pénzügyi, adójog és gazdasági jog területén, mely megfelelő nyelvtudással párosulva lehetővé teszi, hogy jogi szolgáltatásainkat angol nyelven is biztosítsuk ügyfeleink számára.